Taxeren

Bent u op zoek naar een ervaren taxateur voor financiering, fiscale reden of echtscheiding? Wij zijn u graag van dienst. Schrijver Versluys verzorgt taxatierapporten voor woningen en uw zakelijke onroerend goed.

Heeft u een gevalideerd rapport nodig, bijvoorbeeld via het NWWI of een ander instituut, voeren wij dit graag voor u uit. Sinds het eerste uur van het NWWI zijn wij bevoegd en aangesloten om hiervoor te taxeren.

Over het NWWI

Het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) is hét keurmerk voor woningtaxaties. Het NWWI valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Het NWWI is ISO gecertificeerd en alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Inmiddels zijn ruim 4200 taxateurs bij het NWWI aangesloten.
Juist nu er voor het eerst sinds jaren op de woningmarkt sprake is van prijsdalingen, is de kwaliteit van het taxatierapport nog meer dan voorheen essentieel. Het NWWI streeft continu naar kwaliteitsverbetering. Zowel binnen onze eigen organisatie als in de te valideren rapporten.

De validatie van de rapporten binnen het NWWI wordt uitsluitend door ervaren en goed opgeleide taxateurs gedaan. Alle uitgevoerde taxaties worden in een centrale database geregistreerd en alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden.
Voor een instituut dat taxatierapporten valideert en kwaliteit zeer hoog in het vaandel heeft staan is een betrouwbare, uniforme en integere bedrijfsvoering van groot belang. Om dit te borgen kennen wij een afdeling Compliance om daar concreet invulling aan te geven.

Het NWWI is als organisatie in maart 2011 door Det Norske Veritas (DNV) ISO-gecertificeerd. Daarmee voldoet het NWWI niet alleen aan de algemene ISO 9001 normen, maar ook aan het voor validatie-instituten verplichte addendum. Dit addendum bevat specifieke normen voor validatie-instituten en is opgesteld door het Platform Normering Taxaties en Taxateurs. De ISO certificering Taxatie Validatie Instituten is verplicht voor alle validatie-instituten die na 1 juli 2011 de erkenning willen behouden voor zowel Stichting Taxatie en Validatie als Stichting WEW (de uitvoerder van NHG).

Taxatie aanvragen

Bel mij terug

Laat uw nummer achter en wij bellen u terug